about

contact-picture

P.ART of your life

Hedendaagse Kunst

P.ART of your life is een project- en presentatieruimte voor hedendaagse kunst in Zwolle. P.ART of your life is een 5-jaar durend project van Stichting Safe, een kunstenaarsinitiatief dat in 1995 werd opgericht door beeldend kunstenaar/curator Pim Trooster. Tot 2009 was Stichting Safe gehuisvest in de atoomschuilkelder onder het voormalige gemeentehuis van Dalfsen.

Gesteund door de Provincie Overijssel startte Stichting Safe in 2009 met het P.ART of your life tentoonstellingprogramma, in de door Brouwers Accountants aangeboden presentatieruimte, een bedrijfshal gelegen op industrieterrein De Marslanden G5. Vanaf 2010 wordt Stichting Safe financieel ondersteund door de Gemeente Zwolle.

Gedurende vijf jaar worden per jaar vijf project-presentaties gerealiseerd van telkens een of meerdere kunstenaars. Ook worden er lezingen, kunstenaarsgesprekken, filmscreenings en etentjes georganiseerd.

Contemporary Art 

P.ART of your life is a prjectspace/gallery/ centre for contemporary visual art in the industrial zone, the Marslanden G5, in Zwolle. Accountantscompany Brouwers offered P.ART of your life the use of this space. P.ART of your life is organizing 5 projectpresentations a year of one or more visual contemporary artists. There also will be organized lectures, artist-talks, screenings and dinnerparty's.

Organisatie

P.ART of your life is een initiatief van Stichting Safe.

Bestuurleden Stichting Safe:
Pim Trooster, voorzitter/secretaris; Han Brouwers, penningmeester; André Kodde lid.     

Bestuursleden Stichting Vrienden van P.ART of your life:
Pim Trooster, voorzitter/penningmeester; members: Lucette ter Borg en Henk Jan Vroom

Organisation

P.ART of your life is an initiative of the Safe Foundation.

Members of board of the Safe Foundation:
Pim Trooster, chairman/secretair; Han Brouwers, accountant; André Kodde, member.

Members of the board of Friends of P.ART of your life Foundation:
Pim Trooster, chairma/accountant; members: Lucette ter Borg en Henk Jan Vroom.